Vacatures

bpo begaafdheid / netwerkregisseur


De begeleider passend onderwijs begaafdheid heeft een informerende, adviserende, ondersteunende en uitvoerende taak in het ondersteunen van scholen om het signaleren en het aanbod van begaafde leerling te versterken. Scholen kunnen deze medewerker contacteren om mee te denken, gesprekken te voeren en is vooral in staat de kennis die er al is in de samenwerkingsverbanden te verspreiden tussen de scholen. Daarnaast is er een taak in het organiseren van netwerkbijeenkomsten om kennis te delen en op deze manier de verbinding tussen scholen te versterken.
 
Deze bpo werkt samen met de beleidsmedewerker begeleiding en ondersteuning, het betreft een projecttaak van 0,2 fte
 
Taken en werkzaamheden
Draagt bij aan de totstandkoming en uitvoering van het projectplan Begaafdheid  (als onderdeel van het ondersteuningsplan) van het samenwerkingsverband door:
−       vraagbaak te zijn voor scholen en dan met name voor het aanspreekpunt begaafdheid van reguliere scholen.
−       het organiseren van netwerken en door kennis en good practice te delen met andere (vo-)scholen;
−       ook niet-pilotscholen op de hoogte van de ontwikkelingen te houden;
−       een kennisbank op te bouwen van mensen en organisaties, waarmee scholen contact kunnen opnemen om voor een leerling          een specifiek aanbod te ontwikkelen;
−       het begeleiden en ondersteunen van scholen bij de implementatie van het projectplan op schoolniveau;
−       het signaleren van ontwikkelingen en trends in andere samenwerkingsverbanden;
−       het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang van het projectplan voor het samenwerkingsverband;
−       de samenwerking tussen Zuid-Limburgse scholen op het thema te stimuleren;
−       de uitvoering van evaluaties en het mede opstellen van onderdeel van het  (jaar)verslagen over het project begaafdheid.
 
Contacten / werkomgeving:
−       met de aanspreekpunten begaafdheid op reguliere scholen;
-        met externe partners met expertise op dit gebied;
-        met de staf van het samenwerkingsverband.
 
Kennis en vaardigheden
−       brede kennis van de doelgroep;
-        ervaring in het werken met (hoog)begaafde leerlingen, bij voorkeur op een van de aangesloten scholen;
-        een netwerker: in staat zijn te boeien, binden, verbinden en te inspireren;
-        in staat zijn de vertaalslag te maken van plan naar praktijk en doelgericht werken;
-        inzicht hebben in wat er nodig is op schoolniveau;
-        “out of the box” denken;
-        theoretische en praktisch gerichte kennis op het gebied van hoogbegaafdheid;
-        bekend met de sociale kaart in de regio;
-        sociabiliteit: is een toegankelijke persoonlijkheid, maar kan ook professionele distantie in acht nemen.
 
Visie:  Heeft een heldere visie op de begeleiding van begaafde leerlingen en kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen.  
 
Niveau: Academisch werk- en denkniveau.
 
Het betreft een boeiende en veelzijdige functie, met een duidelijke focus, waarvoor er draagvlak is binnen de pilotscholen.
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk, het begaafdheidsproject loopt van 1 januari 2019 tot 31 juli 2021.
  
Reactie termijn/selectie: De reacties per mail zijn binnen, uiterlijk donderdag 30 november 2018.
De selectiegesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats in de week van 10 december.

Sollicitaties (korte motivatiebrief en uitgebreid cv) kunnen in een Word-document of PDF worden verzonden naar: n.smeets@swvzl.nl.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Norbert Bollen, directeur samenwerkingsverbanden VO Maastricht Heuvelland & Parkstad: 06 50 28 50 31
 

Print Afdrukken
Delen